Π.Ε.Σ.ΠΑ. 11/1/2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 11/1/2015 HCFA TEAM 30 Απριλίου, 2015

Π.Ε.Σ.ΠΑ. 11/1/2015

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Δ. Κοντοπίδη (Πρόεδρο), και κο Ι. Σπίνο (Γενικό Γραμματέα) με τους Συλλόγους μέλη και μεμονωμένων μελών της Π.Ε.Σ.ΠΑ. στα γραφεία της σχετικά με τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης οικονομικού απολογισμού-ισολογισμού 2014 και προϋπολογισμού 2015.

Ενώ δεν υπήρχε κανένα οικονομικό στοιχείο για παρουσίαση και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε η ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Σ.ΠΑ. χωρίς όμως να απαλλαγεί το προηγούμενο Δ.Σ. από την έγκριση των οικομικών στοιχείων των προηγούμενων ετών. Θα επαληφθεί το συντομότερο Έκτακτη Γενική Συνέλευση με την έγκριση των παραπάνω οικονομικών στοιχείων από τη Γενική Συνέλευση.