Συνέλευση 1/3/1999

Συνέλευση 1/3/1999 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 1/3/1999

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

01/3/1999

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1998. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 1998.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 1999.“

Θέμα 5o:

“Γενικά θέματα.“