Συνέλευση 13/2/1995

Συνέλευση 13/2/1995 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 13/2/1995

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

13/2/1995

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1994. ”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση απολογισμού 1994.“

Θέμα 3o:

“Προϋπολογισμός έτους 1995.“

Θέμα 4o:

“Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη.“

Θέμα 5o:

“Εκλογή μελών Δ.Σ και Ελεγκτών.“