Συνέλευση 19/2/1992

Συνέλευση 19/2/1992 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 19/2/1992

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

19/2/1992

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1991. ”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση ισολογισμού έτους 1991 και προϋπολογισμού 1992.“

Θέμα 3o:

“Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη.“