Συνέλευση 19/2/2001

Συνέλευση 19/2/2001 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 19/2/2001

 

Θεματολογία Συνέλευσης

19/2/2001

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 2000. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 2001.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 2002.“

Θέμα 5o:

“Εκλογές μελών Δ.Σ.“