Συμβούλιο 22/12/2016

Συμβούλιο 22/12/2016 HCFA TEAM 6 Απριλίου, 2017

Συμβούλιο 22/12/2016

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

22/12/2016

  

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κ. Δημήτρη Κοντοπίδη και κας Άννας Σπίνου με Υπουργό Υγείας κ. Ξανθό Ανδρέα για προβλήματα και ανάγκες των ασθενών με ΚΙ και τις καθυστερήσεις στη χορήγηση συγκεκριμένων καινοτόμων φαρμακών”

Θέμα 3ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Specifar”

Θέμα 4ο:

“Αποδοχή δωρεάς από το κέντρο αποκατάστασης «Κίνητρο & Κίνηση»”

Θέμα 5ο:

“Απόφαση δωρεάς βιταμινών MVW σε αιτούντες ανασφάλιστους οικονομικά αδύναμους ασθενεις με ΚΙ”

Θέμα 6ο:

“Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Ιωάννης Σπίνος, Αικατερίνη Δραπανιώτου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Άννα Σπίνου, Βασίλης Παληός

-Μέλη του Συλλόγου 

Παρασκευή Κοντοπίδη