Συμβούλιο 29/2/2016

Συμβούλιο 29/2/2016 HCFA TEAM 6 Απριλίου, 2017

Συμβούλιο 29/2/2016

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
29/2/2016

Θέμα 1ο:
“Ενημέρωση ΔΣ”

Θέμα 2ο:
“Απόφαση διεξαγωγής Συνεδρίου ‘Φυσιοθεραπεία & άσκηση στην Κυστική Ίνωση’ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη”

Θέμα 3ο:
“Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2015 και οικονομικού προϋπολογισμού 2016”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.
Δ. Κοντοπίδης, Α. Δραπανιώτου, Ι. Σπίνος, Κ. Πρόγκα, Α. Σπίνου, Β. Παληός

-Μέλη του Συλλόγου
Μ. Παληού, Ι. Παπασπύρου, Π. Κοντοπίδη