Συμβούλιο 7/4/2017

Συμβούλιο 7/4/2017 HCFA TEAM 6 Απριλίου, 2017

Συμβούλιο 7/4/2017

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
7/4/2017

 

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Απόφαση για αναστολή ιδιότητας μέλους και για εκπροσώπηση στην ΕΟΣ ΣΠΑΝΟΠΑ”

Θέμα 3ο:

“Απόφαση λήξης εργασιακής σχέσης υπεύθυνης γραμματειακής υποστήριξης”

Θέμα 4ο:

“Απόφαση εύρεσης νέου χώρου για εγκατάσταση των γραφείων του Συλλόγου”

Θέμα 5ο:

“Απόφαση έναρξης συνεργασίας για τη διοικητική υποστήριξη του Συλλόγου”

Θέμα 6ο:

“Απόφαση δωρεάν παραχώρησης βιταμινών MVW σε αιτούντες ανασφάλιστους οικονομικά αδύναμους ασθενείς”

Θέμα 7ο:

“Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Σωτηρία Μούτσιου-Τζώνου, Άννα Σπίνου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Μαρία Δαμανάκη, Βασίλης Παληός, Ιωάννης Παπασπύρου

-Αναπλ. Μέλη του Δ.Σ.

Χρήστος Μπακοδήμος

-Μέλη του Συλλόγου

Ιωάννης Σπίνος, Παρασκευή Κοντοπίδη