Συμβούλιο 1/9/2016

Συμβούλιο 1/9/2016 HCFA TEAM 6 Απριλίου, 2017

Συμβούλιο 1/9/2016

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.

1/9/2016

  

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Απόφαση συμμετοχής Συλλόγου στο Νοτιοανατολικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασθενών ΚΙ- CF Europe και έγκριση εξόδων μεταφοράς και διαμονής”

Θέμα 3ο:

“Απόφαση δωρεάς βιταμινών MVW σε αιτούντες ανασφάλιστους οικονομικά αδύναμους ασθενείς με ΚΙ”

Θέμα 4ο:

“Έγκριση εγγραφής νέων μελών στο Σύλλογο”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Αικατερίνη Δραπανιώτου, Άννα Σπίνου, Βασίλης Παληός

-Μέλη του Συλλόγου 

Ιωάννης Παπασπύρου, Μαρία Παληού, Μαρία Καζαμία, Βούλα Κοντοπίδη, Ανθή Βαλέντη