Συμβούλιο 12/5/2017

Συμβούλιο 12/5/2017 HCFA TEAM 19 Νοεμβρίου, 2017

Συμβούλιο 12/5/2017

 

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
12/5/2017

 

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Αποστολή αιτήματος δωρεάς για εκπαίδευση επαγγελματία υγείας σχετικά με την καταγραφή των ασθενών με Κυστική Ίνωση”

Θέμα 3ο:

“Κατάθεση ετήσιας συνδρομής και συμμετοχή Συλλόγου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σπανίων Παθήσεων (EURORDIS)”

Θέμα 4ο:

“Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή εκπροσώπου για την Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας Δικαιωμάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας”

Θέμα 5ο:

“Απόφαση συμμετοχής στο 40ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κυστικής Ίνωσης στη Σεβίλλη και έγκριση εξόδων”

Θέμα 6ο:

“Απόφαση συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πνευμονολογίας του European Respiratory Society- ERS στην Ιταλία και έγκριση εξόδων”

Θέμα 7ο:

“Απόφαση ορισμού συνεργάτη για αναζήτηση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και την κατάθεση χρηματοδοτικών προτάσεων”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Σωτηρία Μούτσιου-Τζώνου, Άννα Σπίνου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Μαρία Δαμανάκη, Βασίλης Παληός

-Αναπλ. Μέλη του Δ.Σ.

Χρήστος Μπακοδήμος

-Μέλη του Συλλόγου

Ιωάννης Σπίνος, Μίνα Δραπανιώτου