Συμβούλιο 20/6/2017

Συμβούλιο 20/6/2017 HCFA TEAM 19 Νοεμβρίου, 2017

Συμβούλιο 20/6/2017

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
20/6/2017

 

Θέμα 1ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Abbott”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Σωτηρία Μούτσιου-Τζώνου, Άννα Σπίνου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Μαρία Δαμανάκη, Βασίλης Παληός, Ιωάννης Παπασπύρου