Συμβούλιο 18/4/2018

Συμβούλιο 18/4/2018 HCFA TEAM 13 Δεκεμβρίου, 2018

Συμβούλιο 18/4/2018

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
18/4/2018
  

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Απόφαση έκτακτης χρηματικής δωρεάς από τα μέλη του ΔΣ για κάλυψη μισθών της γραμματέως της Μονάδας Κυστικής Ίνωσης στο νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης”

Θέμα 3ο:

“Απόφαση παύσης χρηματοδότησης απ’τον Σύλλογο της γραμματέως για την Μονάδα Κυστικής Ίνωσης στο νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης”

Θέμα 4ο:

“Αποστολή αιτημάτων χρημοτοδότησης υποστήριξης των δράσεων του Συλλόγου για το 2018”

Θέμα 5ο:

“Συμμετοχή της Αγωνιστικής Ομάδας Κυστικής Ίνωσης του Συλλόγου στον 36ο Κλασικό Αυθεντικό Μαραθώνιο και κάλυψης των εξόδων εξοπλισμού των συμμετεχόντων”

Θέμα 6ο:

“Διεξαγωγή του event “Breath unlimited ΙΙ” την Παγκόσμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης και του “Breath Unlimited Summer Tour” σε συνεργασία με την Κοιν.Σ.Επ. “Humane Social Enterprise”

Θέμα 7ο:

“Συμμετοχή στο 41ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κυστικής Ίνωσης στη Σερβία και έγκριση κάλυψης εξόδων συμμετεχόντων”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Άννα Σπίνου, Μαρία Δαμανάκη, Βασίλης Παληός, Ιωάννης Παπασπύρου

-Αναπλ. Μέλη του Δ.Σ.

Αικατερίνη Δραπανιώτου, Χρήστος Μπακοδήμος

-Μέλη του Συλλόγου

Ιωάννης Σπίνος