Συμβούλιο 12/10/2017

Συμβούλιο 12/10/2017 HCFA TEAM 13 Δεκεμβρίου, 2018

Συμβούλιο 12/10/2017

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
12/10/2017

  

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση εξόδων διενέργειας Συνεδρίου “Άσκηση και Φυσιοθεραπεία”

Θέμα 3ο:

“Έγκριση κάλυψης μεταφορικών εξόδων ασθενών με ΚΙ ή γονέων ανήλικων ασθενών από επαρχία για την παρακολούθηση του Συνεδρίου “Άσκηση και Φυσιοθεραπεία”

Θέμα 4ο:

“Έγκριση εξόδων συμμετοχής εκπροσώπων του Συλλόγου στο ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του European Respiratory Society- ERS”

Θέμα 5ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Novartis”

Θέμα 6ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Valeant”

Θέμα 7ο:

“Αποδοχή δωρεάς από φαρμακευτική εταιρεία Askpharma”

Θέμα 8ο:

“Αποδοχή δωρεάς από ΚΟΙΝΣΕΠ Humane”

Θέμα 9ο:

“Απόφαση λήξης εργασίας Assistant Project Manager”

Θέμα 10ο:

“Απόφαση δωρεάν παραχώρησης βιταμινών MVW σε αιτούντες ανασφάλιστους οικονομικά αδύναμους ασθενείς”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Άννα Σπίνου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Βασίλης Παληός, Ιωάννης Παπασπύρου

-Αναπλ. Μέλη του Δ.Σ.

Χρήστος Μπακοδήμος