Συμβούλιο 24/5/2018

Συμβούλιο 24/5/2018 HCFA TEAM 13 Δεκεμβρίου, 2018

Συμβούλιο 24/5/2018

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
24/5/2018
  

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Απόφαση εγγραφής Συλλόγου στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης”

Θέμα 3ο:

“Απόφαση σχετικά με το νέο ευρωπαϊκό νόμο προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR”

Θέμα 4ο:

“Απόφασης διεξαγωγής ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 29/6/2018”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Σωτηρία Μούτσιου-Τζώνου, Άννα Σπίνου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Μαρία Δαμανάκη, Βασίλης Παληός, Ιωάννης Παπασπύρου

-Αναπλ. Μέλη του Δ.Σ.

Αικατερίνη Δραπανιώτου, Χρήστος Μπακοδήμος

-Μέλη του Συλλόγου

Ιωάννης Σπίνος