Συμβούλιο 12/7/2018

Συμβούλιο 12/7/2018 HCFA TEAM 13 Δεκεμβρίου, 2018

Συμβούλιο 12/7/2018

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
12/7/2018
 

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Αναπλήρωση κενωθεισών θέσεων τακτικών μελών ΔΣ”

Θέμα 3ο:

“Συγκρότηση σώματος ΔΣ”

Θέμα 4ο:

“Μέλη του ΔΣ που με την υπογραφή τους δεσμεύουν το Σωματείο”

Θέμα 5ο:
“Απόφαση συνυπογραφής επιστολής προς Υπουργό Υγείας σχετικά με τον αποκλεισμό των ασθενών από την Eπιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης H.T.A”

Θέμα 6ο:

“Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία αντιπροσωπείας ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτου GRC TECH”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Άννα Σπίνου, Αικατερίνη Δραπανιώτου, Βασίλης Παληός, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Χρήστος Μπακοδήμος, Ιωάννης Παπασπύρου, Σωτηρία Μούτσιου-Τζώνου

-Επίτιμα Μέλη

Δημήτρης Κοντοπίδης