Συμβούλιο 4/9/2018

Συμβούλιο 4/9/2018 HCFA TEAM 13 Δεκεμβρίου, 2018

Συμβούλιο 4/9/2018

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
4/9/2018
 

Θέμα 1ο:
“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:
“Αποδοχή οικονομικής στήριξης από τη φαρμακευτική εταιρεία Chiesi”

Θέμα 3ο:
“Αποδοχή οικονομικής στήριξης από τη φαρμακευτική εταιρεία Novartis”

Θέμα 4ο:
“Απόφαση διαγραφής από ΠΕΣΠΑ”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.
Άννα Σπίνου, Βασίλης Παληός, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Χρήστος Μπακοδήμος, Ιωάννης Παπασπύρου, Σωτηρία Μούτσιου-Τζώνου

-Επίτιμα Μέλη
Δημήτρης Κοντοπίδης

-Μέλη του Συλλόγου
Μαρία Παληού, Μίνα Δραπανιώτου