Συμβούλιο 7/7/2017

Συμβούλιο 7/7/2017 HCFA TEAM 13 Δεκεμβρίου, 2018

Συμβούλιο 7/7/2017

 

 

Θεματολογία Συνεδρίασης Δ.Σ.
7/7/2017
  

Θέμα 1ο:

“Ενημέρωση ΔΣ- Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων”

Θέμα 2ο:

“Απόφαση συνεργασίας με την Κοιν.Σ.Επ. “Humane Social Enterprise” για τη διοργάνωση του Συνεδρίου “Άσκηση και Φυσιοθεραπεία” και του διαδραστικού event “Breath unlimited” και ανάθεση τιμολόγησης προς την εν λόγω εταιρεία”

Θέμα 3ο:

“Προγραμματισμός του Συνεδρίου “Φυσιοθεραπεία και Άσκηση για την Κ.Ι.” και του διαδραστικού event “Breath unlimited”

 

Συμμετείχαν:

-Μέλη του Δ.Σ.

Δημήτρης Κοντοπίδης, Άννα Σπίνου, Κωνσταντίνα Πρόγκα, Βασίλης Παληός, Ιωάννης Παπασπύρου

-Αναπλ. Μέλη του Δ.Σ.

Χρήστος Μπακοδήμος