Συνέλευση 29/6/2018

Συνέλευση 29/6/2018 HCFA TEAM 13 Δεκεμβρίου, 2018

Συνέλευση 29/6/2018

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης
29/6/2018
 

Θέμα 1ο:

“Παρουσίαση απολογισμού δράσεων 2017 και προϋπολογισμού δράσεων για το 2018”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2017 και οικονομικού προϋπολογισμού 2018”

Θέμα 3ο:

“Παρουσίαση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής για το οικονομικό έτος 2017″

Θέμα 4ο:

“Εκλογή τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος 2018”

Θέμα 5ο:

“Παραίτηση μελών ΔΣ”

Θέμα 6ο:

“Ανακήρυξη Επίτιμου Προέδρου”

Θέμα 7ο:

“Παύση και αντικατάσταση εκπροσώπου ΕΕΙΚ στην Εθνική Ομοσπονδία Σπανίων Παθήσεων- Ε.Ο.Σ. ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ”

Θέμα 8ο:

“Ανοιχτή συζήτηση μελών”

Θέμα 9ο:

“Κλήρωση νέων ατομικών σπιρόμετρων στα μέλη του Συλλόγου”