Φυσικοθεραπείες

Φυσικοθεραπείες HCFA TEAM 4 Ιανουαρίου, 2019

Φυσικοθεραπείες

 

Νοέμβριος 2018

 

Με βάση το νέο Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 4898/1-11-2018, άρθρο 39), οι πάσχοντες από Κυστική Ίνωση θα αποζημιώνονται πλέον έως 10 συνεδρίες φυσικοθεραπείας το μήνα ανά έτος και θα έχουν μηδενική συμμετοχή στο κόστος των φυσικοθεραπειών, όταν διενεργούνται σε σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους.

Οι φυσικοθεραπείες μπορούν να διενεργηθούν σε δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., στα εργαστήρια φυσικοθεραπείας των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., των κρατικών Νοσοκομείων, ΚΕΦΙΑΠ και σε συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια ιδιωτικών κλινικών, και με επισκέψεις κατ’ οίκον για πλήρεις φυσιοθεραπευτικές πράξεις, από συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Για να δείτε περισσότερα στο ΦΕΚ πατήστε στο παρακάτω σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 39, παράγραφος 8ζ.

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 4898/1-11-2018 

 

 

———————-

 

 

Νοέμβριος 2012

 

Με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ (άρθρο 14) δικαιολογούνται έως 10 συνεδρίες φυσικοθεραπείας 2 φορές το χρόνο. 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε παρακάτω στο σχετικό έγγραφο και ανατρέξτε στο άρθρο 14.

 

Σχετικό έγγραφο:

ΦΕΚ 3054/18-11-2012