Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας-ταξινόμησης & κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ

  • Αρχική
  • Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας-ταξινόμησης & κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ
Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας-ταξινόμησης & κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ HCFA TEAM 20 Δεκεμβρίου, 2020

Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας-ταξινόμησης & κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ

teli kikloforias 2

 

 teli kikloforias 2

 

 

Με βάση το άρθρο 72 του Ν. 4758/2020, ΦΕΚ 242, τεύχος Α (δείτε εδώ) απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, καθώς και κάρτα στάθμευσης σε αναπηρικές θέσεις ΑΜΕΑ δικαιούνται οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς και οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας. Η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται για τα τέλη κυκλοφορίας από το έτος 2021 και μετά.

 

Όσον αφορά τους ανήλικους ασθενείς, την απαλλαγή δικαιούνται οι γονείς τους για ένα όχημα, έως και την ενηλικίωση των ασθενών.

 

 

1. Απαλλαγή τελών κυκλοφορίας 

Με βάση την εφαρμοστική εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. (δείτε εδώ) για την απαλλαγή τελών κυκλοφορίας, οι ασθενείς μας θα πρέπει να καταθέσουν στη ΔΟΥ της περιοχής τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1. Αίτηση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (166 Α΄), όπως ισχύει.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι δεν έχει προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

3. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

4. Ιατρική βεβαίωση του ΚΕΠΑ αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης ατόμου με αναπηρία για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας δυνάμει του άρθρου 16 του ν. 1798/88.

5. Φωτοτυπία ταυτότητας και άδειας κυκλοφορίας

 

Για την έκδοση της απαιτούμενης ιατρικής βεβαίωσης του ΚΕΠΑ μπορείτε:

α) να καταθέσετε ηλεκτρονική αίτηση προς τα ΚΕΠΑ εδώ ή

β) να στείλετε μέιλ στην αρμόδια διεύθυνση ΚΕΠΑ της περιοχής σας (η λίστα μέιλ εδώ) επισυνάπτοντας την αίτηση απαλλαγής (υπόδειγμα αίτησης εδώ), καθώς και την Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. που ήδη έχετε με το ποσοστό αναπηρίας.

 

 

2. Κάρτα στάθμευσης ΑΜΕΑ

 

Στο ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 241/2005 « Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες » (Α΄290) καθορίζεται το Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ. Για την έκδοση της μπλε κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ ΔΕΝ χρειάζεται το αυτοκίνητο να είναι αναπηρικό.

 

Παροχές

Οι κάτοχοι της κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται:

– να σταθμεύσουν το όχημα τους σε αναπηρικές θέσεις

– ιδιωτική θέση πάρκινγκ με πινακίδες ΑΜΕΑ έξω από την οικεία τους (με αίτηση στο Δήμο όπου διαμένουν)

– εξαίρεση από τον δακτύλιο και ελεύθερη διέλευση στο κέντρο της Αθήνας

απαλλαγή από την πληρωμή διοδίων

50% έκπτωση για το εισητήριο αυτοκινήτου στα πλοία

   

Δικαιολογητικά

Για την έκδοση της κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ απαιτείται η κατάθεση των ακόλουθων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών του τόπου κατοικίας:

1. Αίτηση

2. Φωτοτυπία άδειας αυτοκινήτου (δεν χρειάζεται να είναι αναπηρικό)

3. Φωτοτυπία Διπλώματος Οδήγησης

4. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ

5. Ιατρική βεβαίωση ΚΕΠΑ που να αναφέρει ότι είστε Δικαιούχοι του άρθρου 16 του Ν.1798/88

6. Πιστοποίηση κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ – ΟΤΕ κ.λπ.)

7. Δυο φωτογραφίες

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι η χρήση της Κάρτας Στάθµευσης θα γίνεται στο συγκεκριµένο όχηµα και µόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του αναπήρου και όταν ο ανάπηρος επιβαίνει στο όχημα (στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν διαθέτει άδεια οδήγησης).

 

Με βάση πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών (εδώ), σε περίπτωση που πρόκειται για ανάπηρο που δεν δύναται να μετακινηθεί με όχημα που έχει ταξινομηθεί στο όνομά του χρειάζονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕΠΑ.

2. Ιατρική βεβαίωση ΚΕΠΑ που να αναφέρει ότι είστε Δικαιούχοι του άρθρου 16 του Ν.1798/88.

3. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτου, το οποίο θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις του αναπήρου και το οποίο θα είναι στην κυριότητα είτε γονέων, είτε τέκνων είτε του ή της συζύγου, κατά περίπτωση.

4. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας καθώς και αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συναφθεί από τα δικαιούμενα πρόσωπα (ΑΜΕΑ, γονείς, τέκνα, σύζυγοι).

5. Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, αντίγραφο Σύμβασης leasing που έχει συνάψει η επιχείρηση στην οποία τα δικαιούμενα πρόσωπα εργάζονται, καθώς και βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτής ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει παραχωρηθεί προς χρήση σε αυτά στα πλαίσια της σύμβασης εργασίας που έχουν αυτά συνάψει.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι «η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα που έχει δηλωθεί και το οποίο θα οδηγείται αποκλειστικά από γονέα ή τέκνο, είτε τον ή την σύζυγο, ανάλογα με την κυριότητα του οχήματος και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΑμεΑ και όταν το ΑμεΑ επιβαίνει του οχήματος».

Για την ισχύ της κάρτας στάθμευσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης της Γνωμάτευσης Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ.

 

 

Έκδοση Αναπηρικού Διπλώματος

Όσοι ασθενείς χρειάζεται να εκδώσουν αναπηρικό δίπλωμα θα πρέπει:

α) να ζητήσουν γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό, στην οποία θα αναγράφεται ό,τι και στη γνωμάτευση ΚΕΠΑ,

β) με τη γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού να ζητήσουν από συμβεβλημένο παθολόγο, ιατρικό πιστοποιητικό στο οποίο θα αναγράφεται ο κωδικός 107 (Υπάρχει χρονικός περιορισμός στη διοικητική ισχύ των κατηγοριών της άδειας, για ιατρικούς λόγους, που απαιτείται για την έκδοσή του) και διάρκεια ισχύος διπλώματος για περιορισμένο χρονικό διάστημα (συνήθως για 15 χρόνια),

γ) να ζητήσουν ιατρικό πιστοποιητικό από πιστοποιημένο οφθαλμίατρο με δύο απλές έγχρωμες φωτογραφίες,

δ) με τα παραπάνω δικαιολογητικά, να επισκεφθούν το υποκατάστημα του Υπουργείου Μεταφορών της περιοχής τους και να πληρώσουν ένα παράβολο, ώστε να εκδοθεί το αναπηρικό δίπλωμα οδήγησης, για το οποίο απαιτείται πλέον ανανέωση κάθε μερικά χρόνια έναντι των 40 που ισχύει για το μη αναπηρικό δίπλωμα.

 

 

Απαλαγή πληρωμής διοδίων

Οι κάτοχοι της κάρτας στάθμευσης ΑΜΕΑ δικαιούνται απαλλαγή από την πληρωμή διοδίων με την επίδειξη της κάρτας. Εξαίρεση αποτελούν τα διόδια της Αττικής Οδού που δεν προβλέπεται απαλλαγή, ενώ στα διόδια της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου παρέχεται έκπτωση με χρέωση 5€.

Για έκδοση ηλεκτρονικής κάρτας στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ, ενώ για έκδοση fass pass στη Νέα Οδό και στη Κεντρική Οδό εδώ.