Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

  • Αρχική
  • Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα HCFA TEAM 9 Νοεμβρίου, 2022

Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

tilergasia

 tilergasia

 

 

Οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση που εργάζονται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για παροχή τηλεργασίας, εφόσον η φύση των καθηκόντων τους καθιστά εφικτή την εκτέλεσή τους μέσω τηλεργασίας. 

 

Στο δημόσιο η τηλεργασία λόγω προβλημάτων υγείας δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις 88 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, ενώ κατ’ εξαίρεση μετά από ειδικά αιτιολογημένης γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής είναι δυνατή η χορήγηση τηλεργασίας για συνεχόμενο διάστημα 88 εργασίμων ημερών. Αντίστοιχα στον ιδιωτικό τομέα η χρονική διάρκεια της παροχής τηλεργασίας δεν θα ξεπερνά τους 3 μήνες, ενώ υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης για συνέχιση της τηλεργασίας μετά το πέρας των 3 μηνών, εάν συνεχίζει να συντρέχει ο τεκμηριωμένος κίνδυνος της υγείας του εργαζομένου.

 

Το νέο πλαίσιο για τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ξεκινά να ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2023.


Για την αναλυτική διαδικασία και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή τηλεργασίας στο δημόσιο εδώ και στον ιδιωτικό τομέα εδώ.