Γενετική ανωμαλία

  • Γενετική ανωμαλία
    Μόλις το 1989 εντοπίσθηκε το γονίδιο που σχετίζεται με την Κυστική Ίνωση και βρέθηκε η πιο κοινή γονιδιακή...