Προγεννητικός Έλεγχος

  • Προγεννητικός Έλεγχος
    Ο Μοριακός έλεγχος ενός ζευγαριού πρέπει να πραγματοποιείται πριν την εγκυμοσύνη ή κατά τα αρχικά στάδια μιας κύησης....