Το χρονικό της Κ.Ι.

  • Το χρονικό της Κ.Ι.
    1705 - Σε ένα βιβλίο λαογραφικού περιεχομένου αναφέρεται ότι ένα παιδί με αλμυρή γεύση είναι μαγεμένο. 1857 -...