Επίδομα Αναπηρίας Πρόνοιας

  • Αρχική
  • Επίδομα Αναπηρίας Πρόνοιας
Επίδομα Αναπηρίας Πρόνοιας HCFA TEAM 5 Μαρτίου, 2015

Επίδομα Αναπηρίας Πρόνοιας

 

Το Επίδομα Αναπηρίας Πρόνοιας, το οποίο καταβάλλεται ανά δίμηνο με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, δικαιούνται οι έμμεσα ασφαλισμένοι και οι ανασφάλιστοι, οι οποίοι δεν υπάγονται σε κάποιο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας και είναι, λόγω σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας, ανίκανοι σε ποσοστό 67% και άνω για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις γνωματεύσεις του ΚΕ.Π.Α. Άτομα που εργάζονται και κατά συνέπεια είναι υποχρεωμένα σε άμεση ασφάλιση σε δημόσιο ασφαλιστικό οργανισμό, δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό.

Για τη χορήγησή του απαιτείται αίτηση μαζί με διάφορα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλεται στις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας της αρμόδιας Νομαρχίας και συνοδεύεται από τη Γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της χορήγησης του επιδόματος είναι ανάλογος με την ισχύ της γνωμάτευσης του ΚΕ.Π.Α.

Για να δείτε αναλυτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση του Επιδόματος Αναπηρίας καθώς και τον πίνακα με τις Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας,πατήστε παρακάτω στα σχετικά έγγραφα.

 

Σχετικά έγγραφα:

Δικαιολογητικά Επιδόματος

Διευθύνσεις Πρόνοιας