ΕΟΜ 17/3/2015

ΕΟΜ 17/3/2015 HCFA TEAM 7 Απριλίου, 2015

ΕΟΜ 17/3/2015

Την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Δ. Κοντοπίδη (Πρόεδρο), κο Γ. Σπίνο (Γενικό Γραμματέα) και κα Ε. Σταυροπούλου (Υπεύθυνη Επικοινωνίας) με τον καινούριο Πρόεδρο του ΕΟΜ κο Καραμπίνη, τον Αντιπρόεδρο κο Μπολέτη, τον Γενικό Δ/ντη κο Σταμπουλή και την Υπεύθυνη Συντονίστρια Μεταμοσχεύσεων κα Μενουδάκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν και οι γιατροί της Μονάδας Κ.Ι. του Σισμανόγλειου νοσοκομείου κος Ιγγλέζος και κα Διαμαντέα καθώς και η γραμματέας κα Παπαγεωργακοπούλου όπου συντονίζει τις μεταμοσχεύσεις των ασθενών με Κ.Ι. στο Σισμανόγλειο. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τις μεταμοσχεύσεις στη Βιένη καθώς δεν στέλνεται από την χώρα μας κανένα μόσχευμα ενώ αντιθέτως γίνονται όλο και πιο πολλές μεταμοσχεύσεις Ελλήνων ασθενών στη Βιένη. Τέλος συζητήθηκε η άμεση υπογραφή ενός διμερούς συμφώνου ανάμεσα στις δυο χώρες όπου θα δεσμεύει τη χώρα μας όλα τα μοσχεύματα πνευμόνων να δίνονται στην Αυστρία.