ΕΟΜ 15/1/2014

ΕΟΜ 15/1/2014 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

ΕΟΜ 15/1/2014

Την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με τον Πρόεδρο του ΕΟΜ κο Ι. Κωστάκη όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές για συνεργασία με κέντρα μεταμόσχευσης στην Ιταλία αλλά ταυτόχρονα και η ενδυνάμωση της συνεργασίας με το μεταμοσχευτικό κέντρο της Βιένης.