ΕΟΜ 6/9/2012

ΕΟΜ 6/9/2012 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

ΕΟΜ 6/9/2012

Την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με τον Πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) κο Α. Χατζή όπου ενημερωθήκαν περιληπτικά για την κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ενώ αναλυτικά θα έχουν την ευκαρία να ενημερωθούν στην προγραμματισμένη πανελλήνια συνάντηση κυστικής ίνωσης που διοργανώνει π Σύλλογος στις 21 Σεπτεμβρίου 2012, όπου και θα παρευρεθεί.