ΚΕΣΥ 13/3/2013

ΚΕΣΥ 13/3/2013 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

ΚΕΣΥ 13/3/2013

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση και ενημέρωση του προέδρου του ΚΕΣΥ κου Π. Σκανδαλάκη από τους εκπροσώπους της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), με τα παρακάτω αιτήματα:

-Αίτημα για αναγνώριση των γιατρών που ασχολούνται με ασθενείς με Κ.Ι., με τον όποιο βαθμό εξειδίκευσης την οποία αυτοί κατέχουν.

-Αίτημα για την αναγνώριση του Διατομεακού Κέντρου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ που περιλαμβάνει τα τμήματα που παρακολουθούνται ενήλικες ασθενείς μας (Παπανικολάου), καθώς και παιδιά με Κ.Ι. (Ιπποκράτειο & Παπαγεωργίου).