ΚΕΣΥ 27/6/2013

ΚΕΣΥ 27/6/2013 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

ΚΕΣΥ 27/6/2013

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), με τον Πρόεδρο του ΚΕΣΥ κο Π. Σκανδαλάκη, παρουσία και του κου Μ. Καναβάκη με θέμα την άμεση αναγνώριση του Διατομεακού Κέντρου Θεσσαλονίκης ΑΠΘ και ένταξη του θέματος στην προσεχή ολομέλεια.