Υπουργείο Παιδείας 10/3/2014

Υπουργείο Παιδείας 10/3/2014 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

Υπουργείο Παιδείας 10/3/2014

Τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με την κα Ε. Παπαγεωργίου όπου είναι η αρμόδια για την αναγνώριση των Μονάδων Κ.Ι. της Β. Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας και μας ενημέρωσε σχετικά με την πρόοδο του θέματός μας.
Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε ύστερα από ενημέρωση του κου Δ. Δαβουρλή ότι πρέπει να υπογραφεί και από το Υπουργείο Παιδείας η αναγνώριση των Μονάδων αυτών γιατί εντάσσονται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές.