Υπουργείο Υγείας 12/9/2013

Υπουργείο Υγείας 12/9/2013 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

Υπουργείο Υγείας 12/9/2013

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκαν συνάντησεις των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), με τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την πρόοδο των παρακάτω θεμάτων:

-Αναγνώριση των Μονάδων Κ.Ι. ενηλίκων και παιδιών Θεσσαλονίκης (αναμονή πρακτικών από ΚΕΣΥ – σε εξέλιξη)

-Άμεση πρόσληψη πνευμονολόγου στην Μονάδα Κ.Ι. του “Σισμανογλείου” (επιβεβαίωση για την πρόσληψη της κας Β. Κεχαγιά – σε εξέλιξη)

-Έγκριση από την επιτροπή του Υπουργείου Υγείας του TOBI PODHALER σε λίστα αποζημίωσης (παράδοση σχετικών εγγράφων, όπου το Tobi Podhaler τηρεί τις προϋποθέσεις ένταξης στη λίστα-ακόμη βρίσκεται υπό σύσταση η αρμόδια επιτροπή)