Υπουργείο Υγείας 7/6/2013

Υπουργείο Υγείας 7/6/2013 HCFA TEAM 11 Απριλίου, 2015

Υπουργείο Υγείας 7/6/2013

Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ε.Ι.Κ. κο Γ. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), με τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας κο Μ. Σαλμά και την Δ/ντρια του Οικονομικού Τμήματος του ΕΟΠΥΥ κα Π. Λίτσα για την επίλυση των θεμάτων σχετικά με τα φάρμακα που αφορούν την Κ.Ι.