Σισμανόγλειο 20/9/2012

Σισμανόγλειο 20/9/2012 HCFA TEAM 25 Απριλίου, 2015

Σισμανόγλειο 20/9/2012

Την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), κα Ε. Παπαβασιλοπούλου (Μέλος Δ.Σ.) και Σ. Πουλημά (Μέλος Δ.Σ.) με τους κα Ο. Οικονόμου (Διοικήτρια του Σισμανογλείου), κα Β. Φιλαδιτάκη (Δ/ντρια Β’ πνευμονολογικής) και κο Η. Ιγγλέζο (Δ/ντη Μονάδας Κ.Ι.) σχετικά με την επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τη Μονάδα Κ.Ι. του νοσοκομείου και τις προοπτικές που υπάρχουν ύστερα από την οριστική συσσώρευση όλου του όγκου των ενηλίκων ασθενών Κ.Ι. μετά από την διάλυση της Μονάδας Κ.Ι. του Σωτηρία.

Έπειτα από συνεχής επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς παρακάτω αναφέρονται τα αιτήματα όπως αυτά κατατέθηκαν με επίστολή μας προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου.

-Διάθεση τουλάχιστον 3 επιπλέον θαλάμων και ακόμη 2 εφεδρικών θαλάμων για έκτακτες περιπτώσεις.

-Καθιέρωση πρόσθετου εξωτερικού ιατρείου τις Τρίτες για την εξυπηρέτηση του αυξημένου όγκου ασθενών ύστερα από το κλείσιμο της Μονάδας Κ.Ι. του Σωτηρία, εφόσον δεν επαρκεί το ήδη υπάρχον εξωτερικό ιατρείο της Παρασκευής.

-Κλείσιμο ραντεβού εξωτερικών ιατρείων μέσω απ’ ευθείας τηλεφωνικής γραμμής του Σισμανογλείου και όχι μέσω του 1535.
-Διάθεση 2 επιπλέον επικουρικών ιατρών και αναζήτηση μόνιμων πνευμονολόγων για τους οποίους θα δημιουργηθούν προσωποπαγείς θέσεις και θα εξειδικευτούν στη νόσο.

-Υποστήριξη της διαδικασίας συνταγογράφησης με πρόσθετο ιατρικό προσωπικό.

-Δημιουργία ιατρικής ομάδας με εξειδίκευση στην Κ.Ι. (γαστρεντερολόγων, ενδοκρινολόγων, φυσικοθεραπευτών, ψυχολόγων, διαιτολόγων).

-Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής εφημερίας του Σισμανογλείου για όλα τα περιστατικά ασθενών με Κ.Ι.

-Καθιέρωση δυνατότητας κατ’ οίκον νοσηλείας.

-Προγραμματισμός εκδήλωσης για την Κ.Ι. με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών με στόχο την αναζήτηση ενδιαφερόμενων ιατρών και την ενημέρωση τους για τη νόσο.

-Δημιουργία πρωτοκόλλου συνεργασίας με τμήματα Ανηλίκων με Κ.Ι. για την ομαλή μετάβαση των ασθενών στη Μονάδα Κ.Ι. του νοσοκομείου.