Σισμανόγλειο 5/7/2012

Σισμανόγλειο 5/7/2012 HCFA TEAM 25 Απριλίου, 2015

Σισμανόγλειο 5/7/2012

Την Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με την κα Ο. Οικονόμου (Διοικήτρια του Σισμανογλείου) σχετικά με τις ελλείψεις του νοσοκομείου και της Μονάδας Κ.Ι. σε φάρμακα, προσωπικό, επικουρικό ιατρό και μόνιμο ιατρό, θάλαμοι νοσηλείας, και τη θεσμοθέτηση της κατ’ οίκον νοσηλείας.