Παίδων Αγ. Σοφία 19/2/2014

Παίδων Αγ. Σοφία 19/2/2014 HCFA TEAM 27 Απριλίου, 2015

Παίδων Αγ. Σοφία 19/2/2014

Την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με τον κο Σ. Ντουντουνάκη (Δ/ντη του Τμήματος Κ.Ι.) και το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος Κ.Ι. του νοσοκομείου σχετικά με την πρόοδο στην επίλυση των θεμάτων που υπάρχουν στο τμήμα.