Παίδων Αγ. Σοφία 6/2/2013

Παίδων Αγ. Σοφία 6/2/2013 HCFA TEAM 27 Απριλίου, 2015

Παίδων Αγ. Σοφία 6/2/2013

Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με τον κο Ε. Παπασάββα (Διοικητή του Παίδων Αγ. Σοφία) σχετικά με αδειοδότηση για εγκατάσταση πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου, κουτιού αναφορών στο σαλόνι του τμήματος, καθώς και ενημερωτικών φυλλαδίων της νόσου.

Επίσης έγινε γνωριμία με τη νεοαποκτηθείσα μόνιμη ιατρό του Τμήματος Κ.Ι. του νοσοκομείου κας Α. Πετροχείλου.