Σισμανόγλειο 3/10/2013

Σισμανόγλειο 3/10/2013 HCFA TEAM 27 Απριλίου, 2015

Σισμανόγλειο 3/10/2013

Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο) και κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο) με την κα Ο. Οικονόμου (Διοικήτρια του Σισμανογλείου) σχετικά με το γραφείο της γραμματέως, την επικείμενη μετεγκατάσταση της Μονάδος Κυστικής Ίνωσης, την κατ’ οίκον νοσηλεία, τις μεταμοσχεύσεις και τη γενικότερη οργάνωση της Μονάδας.