Σισμανόγλειο 9/10/2012

Σισμανόγλειο 9/10/2012 HCFA TEAM 27 Απριλίου, 2015

Σισμανόγλειο 9/10/2012

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), κα Ε. Παπαβασιλοπούλου (Μέλος Δ.Σ.) και Σ. Πουλημά (Μέλος Δ.Σ.) με τους φυσιοθεραπευτές του Σισμανογλείου σχετικά με τα προβλήματα που υπάρχουν στη Μονάδα Κ.Ι. αλλά και για την γνωριμία μαζί τους, με σκοπό την μεταξύ μας επικοινωνία και συνεργασία.

Παρευρέθηκαν 12 από τους 13 μόνιμους φυσιοθεραπευτές του νοσοκομείου όπου διατυπώθηκαν προτάσεις και τοποθετήσεις κυρίως από τους κα Ι. Μουσιώτη, κα Β. Κανελόπουλο, κο Α. Γκιουζένη, κα Α. Παπαδοπούλου, κα Χ. Χατζάκη και κο Β. Καραμπίνη.