Παίδων Αγ. Σοφία 22/9/2014

Παίδων Αγ. Σοφία 22/9/2014 HCFA TEAM 28 Απριλίου, 2015

Παίδων Αγ. Σοφία 22/9/2014

Τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων του Συλλόγου κο Ι. Σπίνο (Πρόεδρο), κο Δ. Κοντοπίδη (Αντιπρόεδρο), κα Ν. Πρόγκα (Μέλος Δ.Σ.) και κα Ε. Ανδρέου (Μέλος) με τους κο Γ. Χρούσο (Καθηγητή και Δ/ντη Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών), κα Β. Γέμου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής) και κο Α. Καδίτη (Επίκουρο Καθηγητή Παιδιατρικής) ύστερα από σχετική του πρόσκληση του κου Χρούσου σχετικά με το αίτημα που συνυπόγραψε με τον κο Σ. Ντουντουνάκη (Δ/ντη Τμήματος Κ.Ι.) για συγχώνευση του Τμήματος Κ.Ι. στην Πανεπιστημιακή Κλινική του νοσοκομείου.