Συμμετοχή σε Advisor Committee για το ATALUREN

  • Αρχική
  • Συμμετοχή σε Advisor Committee για το ATALUREN
Συμμετοχή σε Advisor Committee για το ATALUREN HCFA TEAM 13 Ιανουαρίου, 2016

Συμμετοχή σε Advisor Committee για το ATALUREN

Συμμετοχή σε AdvisorCommittee για το ATALUREN (PTC) – Βαρκελώνη (Πέμπτη 19 Νοεμβρίου)

Συμμετοχή του Πρόεδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Κ.Ι. Δ. Κοντοπίδη, μαζί με εκπροσώπους από άλλους ευρωπαϊκούς Συλλόγους Κ.Ι. στην Βαρκελώνη. Ενημερώθηκαν σχετικά με την εξέλιξη και στάδιο σχετικά με την κυκλοφορία και τα οφέλη του φαρμάκου Ataluren, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν workshop με διαφορετικές θεματολογίες ως αφορμή για εποικοδομητική συζήτηση, συνεργασίες και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις των ασθενών με Κ.Ι. μαζί με τους συσχετιζόμενους stakeholders.  

Για την συμμετοχή του εκπροσώπου μας, δόθηκαν στον Σύλλογό μας ώς δωρεά 500 ευρώ. 

 

Συμμετοχή σε AdvisorCommittee για το ATALUREN (PTC) – Βαρκελώνη (Πέμπτη 19 Νοεμβρίου)

 

Συμμετοχή του Πρόεδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Κ.Ι. Δ. Κοντοπίδη, μαζί με εκπροσώπους από άλλους ευρωπαϊκούς Συλλόγους Κ.Ι. στην Βαρκελώνη. Ενημερώθηκαν σχετικά με την εξέλιξη και στάδιο σχετικά με την κυκλοφορία και τα οφέλη του φαρμάκου Ataluren, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν workshop με διαφορετικές θεματολογίες ως αφορμή για εποικοδομητική συζήτηση, συνεργασίες και αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις των ασθενών με Κ.Ι. μαζί με τους συσχετιζόμενους stakeholders.  

 

Για την συμμετοχή του εκπροσώπου μας, δόθηκαν στον Σύλλογό μας ώς δωρεά 500 ευρώ.