Συνέλευση 1/12/1984

Συνέλευση 1/12/1984 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 1/12/1984

 Θεματολογία Συνέλευσης

01/12/1984

 

Θέμα 1ο:

”Απολογισμός Διαδικασιών Επιτροπής”

Θέμα 2ο:

”Εκλογές”