Συνέλευση 10/5/2004

Συνέλευση 10/5/2004 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 10/5/2004

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

10/5/2004

 

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 2003. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 2003.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 2004.“