Συνέλευση 10/5/2010

Συνέλευση 10/5/2010 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 10/5/2010

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

10/5/2010

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 2009.”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 2009 και έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 3o:

“Προϋπολογισμός έτους 2010.“

Θέμα 4o:

“Εκλογές Δ.Σ.“