Συνέλευση 12/3/1997

Συνέλευση 12/3/1997 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 12/3/1997

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

12/3/1997

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1996. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 1996.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 1997.“

Θέμα 5o:

“Έγκριση Δ/κου-Οικονομικού Απολογισμού 1996

προϋπολογισμού 1997“

Θέμα 6o:

“Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.“