Συνέλευση 12/5/2003

Συνέλευση 12/5/2003 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 12/5/2003

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

12/5/2003

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 2002 έως και 12/5/2003. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 2002 έως και 12/5/2003.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Επιλογή των μελών Δ.Σ.“