Συνέλευση 16/2/1998

Συνέλευση 16/2/1998 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 16/2/1998

 

Θεματολογία Συνέλευσης

16/2/1998

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1997. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 1997.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 1998.“

Θέμα 5o:

“Γενικά θέματα.“