Συνέλευση 18/4/1988

Συνέλευση 18/4/1988 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 18/4/1988

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

18/4/1988

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1987. ”

Θέμα 2ο:

“Έγκριση ισολογισμού έτους 1987 και προϋπολογισμού 1988.“

Θέμα 3o:

“Απαλλαγή Δ.Σ από κάθε ευθύνη.“

Θέμα 4o:

“Έγκριση προηγούμενων χρήσεων.“