Συνέλευση 19/2/1996

Συνέλευση 19/2/1996 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 19/2/1996

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

19/2/1996

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 1995. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 1995.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 1996.“

Θέμα 5o:

“Έγκριση Δ/κου-Οικονομικού Απολογισμού 1996

προϋπολογισμού 1995.“

Θέμα 6o:

“Προτάσεις Διοικητικού Συμβουλίου.“