Συνέλευση 22/5/2006

Συνέλευση 22/5/2006 HCFA TEAM 2 Απριλίου, 2016

Συνέλευση 22/5/2006

 

 

Θεματολογία Συνέλευσης

22/5/2006

 

Θέμα 1o:

“Διοικητικός απολογισμός έτους 2005. ”

Θέμα 2ο:

“Οικονομικός απολογισμός έτους 2005.“

Θέμα 3o:

“Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής.“

Θέμα 4o:

“Προϋπολογισμός έτους 2006.“